1 Φεβ 2014

"Το τραγούδι της φάλαινας"

Διαβάζοντας το κείμενο της Ντάιαν Σέλντον "Το τραγούδι της φάλαινας" και συζητώντας για τις κύριες αιτίες που ο αριθμός των φαλαινών έχει μειωθεί σημαντικά, οι μαθητές της Γ τάξης αποφάσισαν να ασχοληθούν με τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση. Βρήκαν πληροφορίες για τα ζώα αυτά και συμπέραναν ότι οι κύριοι λόγοι που οδηγούν τα είδη στην εξαφάνιση είναι:

1) το ανεξέλεγκτο κυνήγι
2) η καταστροφή των βιοτόπων τους, δηλαδή της περιοχής όπου ζουν, τρέφονται και μεγαλώνουν
3) η μόλυνση του περιβάλλοντος
4) η κλιματική αλλαγή