2 Απρ 2015

Γίνε μακετίστας

Στα πλαίσια του μαθήματος των τεχνικών και στην ενότητα «Γίνε μακετίστας» κατασκευάσαμε  τις δικές μας μακέτες. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες και επιλέξαμε τι θα αναπαριστά  η μακέτα μας. Έπειτα τη σχεδιάσαμε.  Με βάση το σχέδιο αυτό και με τα κατάλληλα υλικά κατασκευάσαμε τις μακέτες μας. Τις βάψαμε, τις διακοσμήσαμε και τις κολλήσαμε σε ένα μακετοχάρτονο, δηλαδή σε ένα χοντρό, μεγάλο χαρτόνι.
Μπορείτε να τις δείτε στην παρακάτω παρουσίαση.
Μακέδου Ελένη

1 Απρ 2015

Μια στατιστική έρευνα για τα ατυχήματα

Τον τελευταίο καιρό στα πλαίσια της ενότητας «Ατυχήματα» ασχοληθήκαμε με μία σχετική έρευνα. Τα παιδιά του Στ’1 συνέταξαν κάποια ερωτηματολόγια για να ξεκινήσουν μια έρευνα. Οι μαθητές μετά από κλήρωση, τέθηκαν να θέσουν τις ερωτήσεις τους στα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων. Στη συνέχεια έκαναν την καταγραφή των στοιχείων που είχαν στα χέρια τους. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε υπολογιστικό φύλλο με «στατιστικές πίτες» στο πρόγραμμα  του υπολογιστή το Microsoft Office Excel, στο μάθημα της πληροφορικής. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε παρακάτω.

Εβελίνα Πετρίδου