27 Μαρ 2011

Τα ψηφιδωτά στις εκκλησιές της Πόλης

   Οι μαθητές-μαθήτριες της Ε’ τάξης εκπονήσαμε ένα σχέδιο εργασίας με τίτλο «Τα ψηφιδωτά στις εκκλησιές της Πόλης» κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου. Και τα τρία τμήματα επιλέξαμε από κοινού να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα, και να γνωρίσουμε την Πόλη μέσα από τις σελίδες της Ιστορίας και των Θρησκευτικών. Σε όλα τα στάδια του προγράμματος εργαστήκαμε ομαδικά, όλα τα παιδιά της Ε’ τάξης, και χρησιμοποιήσαμε τις ΤΠΕ για αναζήτηση υλικού και την παρουσίαση της εργασίας σε μορφή powerpoint στα παιδιά της ΣΤ’ τάξης.

   

Δεν υπάρχουν σχόλια: