2 Μαΐ 2012

Μελετάμε τα αρωματικά φυτά

Οι μαθητές του Στ2, σε ένα σχέδιο εργασίας που τους ανατέθηκε, μελέτησαν κάποια από τα αρωματικά φυτά της Ελλάδας. Αφού έκαναν τη σχετική έρευνα, παρουσίασαν τα αποτελέσματά της σε ηλεκτρονική μορφή, που εμφανίζεται παρακάτω. Στη συνέχεια, την ώρα των καλλιτεχνικών,  κατασκευάσαν ανάλογο «ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ». Τέλος, φύτεψαν στον κήπο του Σχολείου τα αρωματικά φυτά που μελέτησαν.Δεν υπάρχουν σχόλια: