3 Μαρ 2017

Wie heibe ich - Woher komme ich - Wo wohne ich

Τα παιδιά της Δ’  τάξης του δημοτικού μας, έρχονται σε πρώτη επαφή με τα γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα .  Ήδη είναι σε θέση να διατυπώνουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις της καθημερινότητας. 
Στις παρακάτω εργασίες μας συστήνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: