7 Νοε 2017

Ιχνογραφώντας την τέχνη των Αρχαϊκών Χρόνων

Στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας και αφού ασχοληθήκαμε με την τέχνη των αρχαϊκών χρόνων, δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να ασχοληθούν με τα έργα αυτής της περιόδου και να προσπαθήσουν να τα σχεδιάσουν. Είχαμε μιλήσει αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά αγαλμάτων, κτισμάτων και αγγείων. Τους δόθηκε μισό σχέδιο και έπρεπε να συμπληρώσουν το υπόλοιπο. Κατά σειρά είχαν να φτιάξουν έναν κούρο, μια κόρη, ένα ναό δωρικού ρυθμού, ένα ναό ιωνικού ρυθμού και δύο αγγεία. Τα αποτελέσματα, όσων ήθελαν να τα παρουσιάσουν, μπορείτε να τα δείτε ξεφυλλίζοντας τα δύο παρακάτω τεύχη.Δεν υπάρχουν σχόλια: