26 Ιαν 2018

Φυσικές επιστήμες στην Α' τάξη


Μαθαίνοντας την πειραματική διαδικασία, οι μαθητές της Α' τάξης εκτελούν μια σειρά από πειράματα χρησιμοποιώντας απλά υλικά. Αυτή τη φορά ασχολήθηκαν με την κατασκευή ενός υδροστρόβιλου, με τη βοήθεια ενός απλού κουτιού από γάλα, με τρύπες στις κάτω γωνίες και ενός σπάγκου. Έχοντας κάνει αρχικά τις υποθέσεις τους, στη συνέχεια, κάνοντας το κουτί να στριφογυρίζει, διαπίστωσαν πως το νερό πετάγεται από τις τρύπες του κουτιού αντίθετα από την περιστροφή του ίδιου του κουτιού. Εισάγαμε με αυτόν τον τρόπο τις έννοιες: αντίθετες δυνάμεις, δράση - αντίδραση. Και όπως κάθε πείραμα, το συνδέσαμε με την πραγματική ζωή. Τι μας θυμίζει αυτή η κατασκευή; Τα μηχανήματα που ποτίζουν το γκαζόν! 
Δεν υπάρχουν σχόλια: